arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt+

Korzystna okazja, nieplanowany remont, świetna oferta last minute? Nie zawsze masz pod ręką odpowiednią ilość gotówki. Jeśli potrzebujesz większej kwoty na dowolny cel, możesz skorzystać z oferty kredytu gotówkowego „Kredyt+” w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz.

Twoje korzyści:

 UWAGA! Oferta ważna do 27 stycznia 2019 r.

Powyższe warunki obowiązują od 08 listopada 2018 r. do 27 stycznia 2019 r.

->Formularz kontaktowy<-

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu  8.500,00 zł, całkowita kwota kredytu  8.500,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesiące, roczne stałe oprocentowanie nominalne 4,90%, całkowity koszt kredytu wynosi 696,79 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 255,00 zł, odsetki od kredytu 441,79 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,19%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu                         i całkowitego kosztu kredytu wynosi 9.196,79 zł.                                                                                                                                           Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank              i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie                                 z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji           i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.                                                                                                          Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.                                                                                                                                                          Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25-10-2018 r.